Don't forget to check out our new Palworld Database
وصفة: الأحذية الطويلة لمطاردي الليل عديمي الرحمة

وصفة: الأحذية الطويلة لمطاردي الليل عديمي الرحمة

Armour, Blood-Bound
4
مستوى العتاد
+28.8 Max Health
Nightstalker Vestment (4 / 4)
(2) زيادة الصحة القصوى بمقدار 12.
(4) زيادة القوة المادية بمقدار 2 وزيادة مستوى العتاد بمقدار 1.
القدرة على الصمود 602
قابل للإنقاذ
الدرع
محطة العمل
PrefabGuid
PrefabName
Recipe_Armor_Boots_T04_Copper
DestroyOnManualInterrupt
false
Entity_Self
Index
49034
Version
1
HideWeapon
false
ItemRepairBuffer
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PrefabCollectionPrefabTag
true
RecipeData
AlwaysUnlocked
false
CraftDuration
4
Entity
Index
49034
Version
1
HudSortingOrder
0
IgnoreServerSettings
false
RecipeOutputBuffer
RecipeRequirementBuffer
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false