Don't forget to check out our new Palworld Database
Opskrift: Nådesløse Nightstalker Støvler

Opskrift: Nådesløse Nightstalker Støvler

Armour, Blood-Bound
4
Udstyrs Level
+28.8 Max Health
Nightstalker Vestment (4 / 4)
(2) Øg Max Helbred med 12.
(4) Øg fysisk styrke med 2 og øg Udstyrsniveauet med 1.
Holdbarhed 602
Nedbrydelig
Rustning
Arbejdsstation
PrefabGuid
PrefabName
Recipe_Armor_Boots_T04_Copper
DestroyOnManualInterrupt
false
Entity_Self
Index
49034
Version
1
HideWeapon
false
ItemRepairBuffer
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PrefabCollectionPrefabTag
true
RecipeData
AlwaysUnlocked
false
CraftDuration
4
Entity
Index
49034
Version
1
HudSortingOrder
0
IgnoreServerSettings
false
RecipeOutputBuffer
RecipeRequirementBuffer
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false